Moja korpa
Vaša korpa je prazna
Pretraga gumaPutnička vozila
16.05.2011.

Saveti za terensku vožnju

Da biste maksimalno povećali svoje "terensko motorizovano zadovoljstvo", nisu vam potrebni samo odgovarajući pneumatici, već i odgovarajuća tehnika vožnje. Saželi smo osnovne savete za vas na sledećim stranama. Sada vama i vašem 4x4 vozilu ništa više ne stoji na putu.

Opšta pravila

Proverite točkove i rezervnu gumu pre kretanja na put. Ne zaboravite da poneste kožne rukavice za ekstremne uslove, uže za vuču, lance i ašov. Ostali korisni delovi opreme uključuju pumpu za vazduh sa manometrom, dizalicu i aluminijumske lestve. Pritisak u gumi ne treba da bude niži od 1,2 ba, treba da se poveća na normalnu vrednost što je moguće pre i da se ne prekoračuje brzina od 80 km/h. Duže putovanje sa niskim pritiskom u gumama može da izazove nepopravljivu štetu na vašim pneumaticima. Pre kretanja na terensku vožnju, pokrenite pogon na četiri točka.

 

Vožnja na kamenitom terenu sa rastresitim kamenjem i šljunkom

Visokoprofilne gume su najboje za terensku vožnju, jer pružaju veće rastojanje od tla. Smanjenjem pritiska u gumi vozilo ima bolji kontakt sa tlom, a time se povećava i fleksibilnost guma i smanjuje verovatnoća da će se probušiti na nečem oštrom. Da biste izbegli oštećenje donje karoserije, trebalo bi da usmeravate točkove tako da prolaze preko velikog kamenja, a ne da idu između njih.

 

Vožnja na pesku i rastresitom zemljištu

Ovo je idealno okruženje za široke gume. Nizak pritisak u gumama povećava gaz vozila i poboljšava držanje na putu. Koristite pogon na četiri točka kako biste održali vozilo u pokretu, jer pokretanje vozila na pesku može da bude problematično. Ako morate da pokrenete vozilo na pesku, pokušajte da izbegnete da vam se točkovi zaglave: ili vozite polako unazad po svojim tragovima, ili koristite lestve za vožnju po pesku, neke podloge ili slično. Na peščanim sprudovima uvek parkirajte okrenuti nizbrdo.

 

Vožnja preko prepreka

Kada je to moguće, treba da vozite točkovima preko prepreka kako biste izbegli ošteživanje donje karoserije. Prema rovovima i jarugama vozite po dijagonali kako biste izbegli da branik udari ili se ukopa u tlo. Vozite paralelno dubokim tragovima sa visokim ivicama. Ako se nađete u postojećim tragovima točkova, nemojte da pokušavate da izađete iz njih silom; umesto toga blago držite upravljački volan.

 

Vožnja na strmini

Uvek vozite pravo ka strmini kako biste sprečili bočno prevrtanje vozila. Na strmim nizbrdicama kočite pomoću motora i zaključajte diferencijale. Koristite kočnicu samo ako je izuzetno neophodno i samo u kratkim potezima, jer točkovi mogu da se zakoče i da onemoguće upravljanje vozila. Ako vozilo počne da kliza, smesta pustite kočnicu.

 

Vožnja u blatu

Smanjite pritisak u gumi kako biste omogućili efikasnije samočišćenje gazeće površine. Izbegnite zaglavljivanje točkova, tako što ćete pažljivo da ubrzavate. Da biste izbegli zaglavljivanje vozila, vozite polako u prvoj brzini. Uvek vozite paralelno dubokim tragovima da biste izbegli zaglavljivanje u njima. Nemojte pokušavati da izađete iz tragova silom; polako upravljajte volanom. Očistite gume kada se vratite, kako biste omogućili njihovo samočišćenje.

 

Vožnja kroz vodu

Izađite i proverite da li ima dubokih deonica. Proverite da li su električne instalacije vašeg vozila dobro zaštićene. Važno: usisni deo za vazduh pogona treba da se drži dalje od vode kako bi se izbeglo oštećenje motora. Vozite sa normalnim pritiskom u gumama kroz vodu u prvoj brzini, polako i konstantnom brzinom kako biste sprečili stvaranje jakog talasa ili prskanja. To takođe pomaže u sprečavanju naprslina na vrućim delovima pogona u dodiru sa hladnom vodom. Pritisnite nogom papučicu kočnice nekoliko puta nakom što izađete iz vode kako biste osušili kočnice i proverite da li ima oštećenja na gumama.

 

Vožnja na snegu

Gume će prijanjati na tankom sloju snega koji se još nije zaledio. Ipak, preporučljivo je da povećavate brzinu i kočite oprezno. U dubokom snegu treba da održavate konstantnu brzinu motora i da ne menjate brzine kako bi vaše vozilo ostalo u pokretu i ne bi izgubilo držanje na putu.